Grafiskmall_ (1)

Mandala betyder helhet

Om Mandala

Mandala betyder cirkel på sanskrit. Själva mandalaformen är en cirkel med ett centrum, en universell form som symboliserar helhet. Inom konsten och som symboler har mandalan funnits i alla tider och är ett av de äldsta tecknen i människans historia.  Det fantastiska är att mandalasymboler hittar man överallt i världen. I Egyptens gudabilder, hos aboriginer i Australien, hos indianerna och alla östliga traditioner. Carl Gustav Jung var en av pionjärerna att introducera mandalamålning för västvärlden genom sitt psykoterapeutiska arbete.

Om Cirkeln

Cirkeln är en av de första formerna vi ritar som barn. Vi upplever en viss tillfredsställelse i att koppla samman en linje med sig själv. En simpel rörelse som skapar en helhet, en form som kan representera många olika ting allt ifrån solen till bildäck eller en klubba och de rör sig i cirklar. Kanske minns du när du snurrade runt som barn tills man blev så snurrig att man ramlar ihop. Att cirklar påverkar oss är ingen tvekan om. Om vi observerar världen med start från vårt eget centrum så märker vi snabbt att vi är omgivna av det primära mönstret cirkeln.
Överallt runtomkring oss omges vi av mandalas; i blommor, frukter, träd, vårt eget öga, jordklotet, solen och månen. Cirklar med ett centrum finns från minsta lilla cell i vår kropp till de största galaxerna.     

Se exempel på mina mandala tavlor >